Obrazek - Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Kurenda

Ograniczenie w dostawie wody

Obrazek - Plakat

Odsłonięcie obelisku

W tym też dniu, tj. 8 listopada 2019 r. o godz. 9.30 przy Domu Strażaka we Wręczycy Wielkiej nastąpi...

Kurenda

Wymiana wodomierzy

Kurenda

Kurenda

Do mieszkańców Miejscowości Bór Zapilski

Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 115/2019 z dnia 16.10.2019 roku przeprowadza...

Nie dla Czadu

Nie dla CZADU

Drugi stopień alarmowy

Wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej...