Nie dla Czadu

Nie dla CZADU

Drugi stopień alarmowy

Wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i rady soleckie, Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkich mieszkańców gminy...

Obrazek - GUS

Badanie GUS

Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych