Obrazek - Praca

Dla bezrobotnych

Bezpłatny projekt unijny dla osób w wieku 18 - 29 lat bez pracy.

  Read more Dla bezrobotnych
obrazek dekoracyjny

Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację...

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm) zamieszcza się w publicznie dostępnym...

  Read more Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego
Obrazek - HotSpot

Dostęp do Interentu Wi-Fi

Dzięki usłudze Hot-Spot projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E –region częstochowski”możesz korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu na terenie 33 jednostek...

  Read more Dostęp do Interentu Wi-Fi
Obrazek - Logo Polska Wieś

Konkurs "POLSKA WIEŚ"

IX EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

  Read more Konkurs "POLSKA WIEŚ"
obrazek dekoracyjny

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informacja o wyborze ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w 2017

  Read more INFORMACJA O WYBORZE OFERT