KRUS informuje – nowa stawka odsetek za...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości...

Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie...

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się w publicznie dostępnym...

Druga Gminna Spartakiada Kół Gospodyń...

 

Koło Gospodyń Wiejskich Kobieca Grupa Wsparcia w Czarnej Wsi ma zaszczyt zaprosić na Drugą Gminną Spartakiadę Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka pod hasłem: „Społecznie pożyteczni”

...

Druga Gminna Spartakiada Kół Gospodyń...

Koło Gospodyń Wiejskich Kobieca Grupa Wsparcia w Czarnej Wsi ma zaszczyt zaprosić na Drugą Gminną Spartakiadę Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka pod hasłem: „Społecznie pożyteczni”

...

Nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków w ramach III Modułu programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Do składania wniosków na zadanie...