Wykaz sołectw i sołtysów gminy Wręczyca Wielka, kadencja 2019-2024

Lp. Sołectwo Nazwisko i Imię Sołtysa Telefon Strona Sołectwa
1. Borowe Tobiasz Smyła 783 700 410  
2. Bieżeń Szleper Halina 693 290 990  
3. Bór Zapilski Anna Kała 600 704 130  
4. Brzezinki Włóczyk Wiesława 34 319 90 70  
5. Czarna Wieś Henryk Kurzacz 602 257 591  
6. Długi Kąt Jan Knop 698 017 129  
7. Golce Joanna Parkitna 668 301 899  
8. Grodzisko Kęsy Sylwester 693 844 302  
9. Hutka Praszczyk Jacek 887 339 269  
10. Jezioro Danuta Smusz 609 613 775  
11. Kalej Ewa Chłąd 667 505 110  
12. Klepaczka Grzegorz Skwara 663 444 108  
13. Kuleje Agata Sośniak 537 521 923  
14. Nowiny Agnieszka Pilarz - Chłąd 728 244 339  
15. Nowa Szarlejka Brożyna Danuta 693 439 062  
16. Pierzchno Monika Sowińska 504 147 940  
17. Piła Pierwsza Anna Wącław 577 685 108  
18. Piła Druga Joanna Zając 502 112 304  
19. Puszczew Zofia Warnel 790 722 957  
20. Szarlejka Brzezicha Henryk 883 359 330  
21. Truskolasy I Oziębała Danuta 34 319 92 37  
22. Truskolasy II Augustynowicz Ilona 669 015 524  
23. Węglowice Wach Zbigniew 510 142 789  
24. Wręczyca Wielka I Maria Polak 728 790 718  
25. Wręczyca Wielka II Bożena Syguda 790 805 151  
26. Wręczyca Mała Kała Tomasz 603 436 616  
27. Wydra Jerzy Woźniak 695 933 443  
28. Zamłynie Marcin Antończak 794 375 440