mgr Tomasz Osiński - Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Kontakt:

Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka

tel. +48 343170034
tel. +48 343176623
Otwiera program do wysyłania emailiwojt(at)wreczyca-wielka.pl

inż. Magdalena Kasprzak

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emaili[email protected]

mgr Barbara Jezior

Kontakt:

tel. (34) 317 02 45
Otwiera program do wysyłania emailiskarbnik(at)wreczyca-wielka.pl

Nagrania i transmisje obrad

 

NAGRANIA I TRANSMISJE OBRAD - PLAYER

 

 

Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieInterpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023

 

 

Skład osobowy Rady Gminy

Skład VIII Kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka

1. Bogus Barbara
2. Brodziak Artur
3. Broś Robert
4. Hendzlik Michał
5. Klorek Artur
6. Kocik Paweł
7. Ocimek Krzysztof
8. Ogłaza Janusz
9. Prubant Marek
10. Toborek Anita
11. Winecki Jakub
12. Wydmuch Piotr
13. Zatyka Małgorzata
14. Zomerfeld Urszula
15. Żerdziński Wiesław

Na I sesji w dniu 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała ze swojego grona następujących wyborów:
Przewodniczący Rady Gminy - Marek Prubant

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
1. Artur Klorek
2. Wiesław Żerdziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Zatyka
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Zomerfeld
Przewodniczący Komisji Budżetowej - Janusz Ogłaza
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Anita Toborek

 

 

Obrazek - Skład VIII Kadencji Rady Gminy Rada Gminy Wręczyca Wielka

W tylnym rzędzie od lewej: Janusz Ogłaza, Wiesław Żerdziński, Robert Broś, Tomasz Osiński - Wójt Gminy, Małgorzata Zatyka, Artur Brodziak, Urszula Zomerfeld, Artur Klorek, Piotr Wydmuch

Z przodu od lewej: Jakub Winecki, Anita Toborek, Marek Prubant, Barbara Bogus, Michał Hendzlik, Krzysztof Ocimek

Skład VII Kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka

Skład VI Kadencji Rady Gminy
Rada Gminy Wręczyca Wielka

W tylnym rzędzie od lewej: Tomasz Osiński, Wiesław Żerdziński, Marcin Zomerfeld, Krzysztof Krawczyk, Janusz Ogłaza, Barbara Markowska, Włodzimierz Drążek, Wiesław Jaszczyk

Z przodu od lewej: Barbara Jezior - Skarbnik Gminy, Marianna Liszewska - Sekretarz Gminy, Dorota Fiącek, Paweł Kania, Henryk Krawczyk - Wójt Gminy, Marek Prubant, Anita Toborek, Ryszard Francik, Paweł Adamik, Tomasz Szymański

Na I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona: Przewodniczącego Rady Gminy - Marka Prubanta 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy - Włodzimierza Drążka i Wiesława Żerdzińskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pawła Kanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Tomasza Osińskiego Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka