Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 z dnia 25 października 2021 roku zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 2028",

Do udziału w konsultacjach zapraszamy Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.

Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 88/2021 z dnia 14 października 2021 roku informuje o przeprowadzeniu w dniach od 15 października 2021 roku do 8 listopada 2021 roku publicznych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku...