Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Sprawozdanie z konsultacji w załączeniu poniżej

Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 100/2020 z dnia 13 października 2020 roku przeprowadza w dniach od 14 października 2020 roku do 06 listopada 2012 roku publiczne konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i...