Kultura, Sztuka ...

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Read more   Kultura, Sztuka ...

Komisja Konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od marca 2018 do grudnia 2018 roku

Read more   Komisja Konkursowa