CEEB Gdzie szukać informacji?

Zostało kilka dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30...

KRUS informuje

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż została ogłoszona wysokość...

Informacja

dot. szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,...

Informacja o stypendiach Wójta Gminy

Wniosek o stypendium Wójta Gminy można składać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka do 30 lipca bieżącego roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Informacja KRUS

KRUS informuje – nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych