Kompleksowa ochrona powietrza dla...

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działający w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa ochrona powietrza dla...

Zakup węgla dla gospodarstw domowych

Komunikat dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach!!!

Pomoc Bezdomnym

Pomoc bezdomnym

Nie dla czadu

Nie dla czadu

WĘGLOWICE. PROGRAM RZĄDOWY LABORATORIA...

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 132/2022 z dnia 17 października 2022 roku informuje o przeprowadzeniu w dniach od 17 października 2022 roku do 7 listopada 2022 roku publicznych...