K U R E N D A

Do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

Służba Wojskowa

Służba Wojskowa

INFORMACJA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

30 grantów po 30 tys. zł na aktywizację...

Od 23 maja do 1 lipca br. potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury oraz bibliotek...

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Zgodnie z pismem Firmy PORR S.A. – wykonawcy prac linii kolejowej – informujemy, że w dniach 23.05.2022 r. - 06.06.2022 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Borowe w ciągu ul....

Program Sportowe Wakacje + edycja 2022

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu

 

Programu „Sportowe Wakacje +”

 

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,

podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,...