Informacja

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki Kocinka w km 37+140 z mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Golcach