INFORMACJA GOPS

Realizacja wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG i kocioł olejowy)

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać:

- osobiście – wnioski będą przyjmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w sali narad tj. pokój 14 w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1;

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka;

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki: /gopswreczycaw lub na adres mailowy [email protected]

Plik z wnioskiem musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną.

Link do usługi podpisu za pomocą profilu zaufanego - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePodpisz dokument elektronicznie

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w sali narad tj. pokój 14 w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1:
- poniedziałek, środa od godz. 7.30 do 14.30
- wtorek od 10.00 do 17.00
- czwartek dzień bez przyjęć interesantów
- piątek od 7.30 do 14.00

Informacje dotyczące wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są udzielane pod numerem telefonu: 534 166 192.