Informacja Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Zmiana organizacji pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

W związku z istniejącą sytuację epidemiologiczną wprowadzone zostały zmiany w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania poszczególnych komórek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

więcej informacji na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Wazny-komunikat-Zmiana-organizacji-pracy-Zespolu-Opieki-Zdrowotnej-w-Klobucku/idn:1540