K U R E N D A

Do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

W związku ze zbliżającym się okresem upałów w trosce o zapewnienie odpowiedniej ilości wody, która ma być przede wszystkim wodą pitną i służyć do celów socjalno -bytowych Wójt Gminy Wręczyca Wielka zwraca się z prośbą do mieszkańców, o ograniczenie używania wody do innych celów. Przyczyną pogorszania się odpowiedniego ciśnienia wody w wodociągu jest wzrost poboru wody w okresie dużych upałów i suszy. Zużycie wody w takich okresach przekracza dwu a nawet trzykrotnie średnie dzienne zużycie wody. Woda jest nagminnie używana przez mieszkańców do podlewania upraw, trawników, napełniania basenów i innych celów niebędących celami socjalno-bytowymi. Przypominamy również o zakazie pobierania wody z hydrantów do innych celów niż p.poż. proceder ten może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Za uciążliwości związane z ograniczeniem wody przepraszamy Mieszkańców.