UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy odbyła się wczoraj tj. 5 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Uroczystość poprowadziła Sekretarz Gminy Magdalena Kasprzak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateusz Wąsiński.

W uroczystości wzięli udział wyróżnieni uczniowie. Dyplomy wręczał Wójt Gminy Tomasz Osiński, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, które zostały uzyskane w roku szkolnym 2020-2021.

Ubiegły rok był wyjątkowo trudny, gdyż większość nauki odbywała się w systemie zdalnym, co powodowało, że uczniowie musieli wykazać się zdyscyplinowaniem w uczeniu się. Sukces uczniów to również ogromne osiągnięcie nauczycieli i rodziców.

- Poprzez ciężką całoroczną pracę zasłużyliście sobie na te wyróżnienia - mówił Wójt. W przemówieniu Wójt Gminy Tomasz Osiński pogratulował dzieciom i młodzieży osiągniętych wyników i życzył dalszych sukcesów.

Wszystkie stypendia przyznane zostały uczniom mogącym pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach: edukacyjnych, naukowych oraz sportowych na podstawie Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka.