Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania...

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW...

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i...

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację...

Obrazek - Ogłoszenie

UWAGA

Zmiana rachunku bankowego na indywidualny w opłacie za wodę i ścieki

"Zdalna szkoła"

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem rządowego projektu