Inwestycje Gminy Wręczyca Wielka

W okresie od kwietnia 2016 do września 2016 roku z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy”.

Wartość kosztów kwalifikowanych 2 759 235,22 zł, dofinansowanie z budżetu państwa  1 366 942,00 zł .

Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy

Utylizacja Azbestu 2015 Gminy Wręczyca Wielka

W roku 2015 Gmina Wręczyca Wielka zrealizowała projekt polegający na zbiórce, demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych. W ramach projektu zutylizowano 111,91 ton azbestu z 41 posesji. Na realizację projektu gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 25 171,88 zł, co stanowi 50% wartości projektu.

W roku 2016 Gmina Wręczyca Wielka zrealizowała projekt polegający na zbiórce, demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych. W ramach projektu zutylizowano 101,93  ton azbestu z 42 posesji. Na realizację projektu gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości 46 003,20 zł.