Information about the Commune Wręczyca Wielka

The publication contains information on the commune Wręczyca Wielka, there are monuments and interesting places that are worth seeing. You can find this item in the news about the position of the municipality, environment, economy and history.

Bieżeń

Obrazek - Bieżeń

Powierzchnia wsi  wynosi 437 ha, gdzie mieszka 818 mieszkańców.  Jeszcze w 1810 r. Bieżeń był częścią wsi  Bór Zapilski. Początki szkolnictwa sięgają 1818 r., budynek obecnej szkoły oddano do użytku w 1960 r. Od 2001 r. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Szkół Katolickich. Jednostka OSP powstała w 1953r.

Obrazek - Bieżeń
Obrazek - Bieżeń
Obrazek - Bieżeń

Borowe

Borowe

Powierzchnia 333 ha  i 991 mieszkańców. Od 1950 r. roku szkoła  funkcjonuje w budynku, przekazanym przez miejscową jednostkę OSP, w 2008r. dobudowano salę gimnastyczną. Jednostka OSP powstała 1918r.
Kaplica murowana wpisana do rejestru dóbr kultury. LZS PŁOMIEŃ Borowe, posiada własne boisko sportowe. W Borowem mieści się przystanek PKP Wręczyca Wielka.

Borowe
Borowe
Borowe

Bór Zapilski

Obrazek - Bór Zapislki

Niegdyś największa pod względem obszarowym wieś gminy Węglowice, dzisiaj zajmuje zaledwie 68 ha i liczy 363 mieszkańców. Na terenie wsi od 1919 znajduje się parafia  p.w. św. Jacka. Kościół drewniany zbudowany w latach  1919 – 1921r. (architekt Stefan Szyller). OSP powstała w 1955r.

Bór Zapilski
Bór Zapilski
Bór Zapilski

Brzezinki

Obrazek - Brzezinki

Wśród pól na 57 ha,  położona jest najmniejsza miejscowość w gminie Wręczyca Wielka. Wieś  liczy  tylko z 28 domostw, w tym 6 rekreacyjnych  i 105 mieszkańców. Jest  przykładem wsi spokojnej, zadbanej, położonej w pobliżu lasu, gdzie można wypocząć.

Obrazek - Brzezinki
Obrazek - Brzezinki
Obrazek - Brzezinki

Czarna Wieś

Czarna Wieś z lotu ptaka

Jeszcze w 1919 r. była częścią wsi Bór Zapilski. Powierzchnia 406 ha i 566 mieszkańców. OSP powstała w 1955r. a w 1975 r. oddano do użytku remizę OSP. Wieś rozwija się i rozbudowuje, widać to szczególnie przy ul. Szkolnej. Na terenie wsi znajduje się cmentarz z ogrodzeniem i kaplicą cmentarną z 1937 r. wpisaną do ewidencji dóbr kultury.

Obrazek - Czarna Wieś
Obrazek - Czarna Wieś
Obrazek - Czarna Wieś

Długi Kąt

Obrazek - Długi Kąt

Powierzchnia 452 ha i  467 mieszkańców. Wieś od strony południowej i wschodniej otoczona lasami.  Z uwagi na atrakcyjne położenie coraz większym zainteresowaniem cieszą się tereny budowlane, szczególnie  przyległe do lasów,  bądź wśród lasków.  Jednostka OSP istnieje od 1922r. obecny budynek remizy oddano do użytku 1992r. W latach 1984-1987 wybudowano Kaplicę.

Obrazek - Długi Kąt
Obrazek - Długi Kąt
Obrazek - Długi Kąt

Golce

Obrazek - Golce

Powierzchnia 227 ha i 379  mieszkańców. Miejscowa jednostka OSP powstała w 1942r. a w 1973 r. oddano do użytku remizę OSP.  W budynku po szkole podstawowej mieści się gabinet fizykoterapii. Aktywnie działa LZS AMATOR Golce. Na gruntach wsi znajduje się hałda pokopalniana.

Obrazek - Golce
Obrazek - Golce
Obrazek - Golce

Grodzisko

Grodzisko z lotu ptaka

Powierzchnia 406 ha i  705 mieszkańców. W 1922 r. powstała jednostka OSP, a w 1927r. szkoła. Od 2001r. szkołę prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko. Budowę Kościoła prowadzono latach 1997-2001r. „Trzy krzyże”   to miejsce  gdzie w XVIII w.  pochowana została  prawie połowa mieszkańców   Grodziska, którzy zmarli w czasie epidemii cholery.

Obrazek - Grodzisko
Obrazek - Grodzisko

Hutka

Obrazek - Hutka

Powierzchnia  566 ha i  649 mieszkańców. Jednostka OSP w Hutce powstała w 1924r. a obecna strażnica funkcjonuje od 1985r. W budynku po Szkole podstawowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.   Między Truskolasami a Hutką położona jest „Storczykowa Łąka”.  Na obszarze ok. 1,5 ha  nieużytkowanej roślinności łąkowo-torfiskowej występują 4 gatunki roślin prawnie chronionych: storczyk plamisty, gółka długoostrogowa, storczyk szerokolistny i rosiczka okrągłolistna, które nadają temu zakątkowi specyficzny charakter i koloryt. Na terenie Hutki znajdują się również kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych (żwir, piasek, pospółka).

Obrazek - Hutka
Obrazek - Hutka
Obrazek - Hutka

Jezioro

Obrazek - Jezioro

Mało  jest już dzisiaj miejsc i zakątków, które urzekają nas dzikością przyrody, są oazą ciszy, spokoju i wytchnienia. Wśród ciszy, obcując z nieskazitelnie czystą przyrodą można skutecznie zapomnieć o troskach dnia codziennego. Do miejsc takich można zaliczyć użytek ekologiczny p.n. „Bagno w Jeziorze”, jak i całą miejscowość. W Jeziorze aktywnie działa  LZS „HURAGAN JEZIORO.”

Obrazek - Jezioro
Jezioro z lotu ptaka

Kalej

Obrazek - Kalej

Powierzchnia  990 ha i 1.668 mieszkańców.  W 1414r Kalej  została nadana przez Władysława Jagiełłę klasztorowi jasnogórskiemu. Początki szkolnictwa sięgają 1820 r. Dzisiaj Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego, po modernizacji, z kompleksem boisk sportowych, prezentuje się okazale i może być przykładem bazy dydaktyczno-wychowawczej. Jednostka OSP powstała w 1920r. – strażnicę oddano w1953r.

Obrazek - Kalej
Obrazek - Kalej

Klepaczka

Obrazek - Klepaczka

Powierzchnia 506 ha i 424 mieszkańców. W 1918 r. powstała OSP. W 1998 r. oddano do użytku Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze, z nadajnikami stacji radiowych i telewizyjnych oraz systemy telefonii komórkowych. Wysokości masztu z systemem antenowym 330 m.

Obrazek - Klepaczka
Obrazek - Klepaczka
Obrazek - Klepaczka

Kuleje

Obrazek - Kuleje

Powierzchnia 459 ha  – 670 mieszkańców. Pierwsza szkoła została otwarta w 1910r. w prywatnym budynku, a pierwszy budynek szkoły  wybudowano w latach 1921-1926, obecny w latach 1960-1962. Powstanie jednostki OSP datuje się na 1916r. budynek strażnicy funkcjonuje od 1968 r. W latach 1991-1998 budowano kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego.

Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje

Nowa Szarejka

Obrazek - Nowa Szarlejka

Powierzchnia 154 ha – 195 mieszkańców. Zabudowa charakterystyczna dla  miejscowości podmiejskich,  graniczy z m. Częstochowa.

Obrazek - Nowa Szarlejka
Obrazek - Nowa Szarlejka

Nowiny

Obrazek - Nowiny

Powierzchnia 245 ha – 357 mieszkańców. Miejscowość wydzielona w 1919 r. z Boru Zapilskiego.  Jednostka OSP powstała w 1955r. Na terenie wsi znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena licząca  ponad 230 lat.

Obrazek - Nowiny
Obrazek - Nowiny

Pierzchno

Obrazek - Pierzchno

Powierzchnia - 353 ha,  292 mieszkańców. Ze względu na urok położenia, ciszę, spokój, jak i bliskość Częstochowy Pierzchno rozbudowuje się. Jednostka OSP istnieje od 1952r. Na terenie wsi znajduje się  Pensjonat Ogrody.

Obrazek - Pierzchno
Obrazek - Pierzchno

Piła Druga

Obrazek - Piła Pierwsza

Powierzchnia 236 ha – 297 mieszkańców. We wsi mieści się boisko sportowe gdzie oprócz rozgrywanych meczy odbywają się festyny.

Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza

Piła Pierwsza

Obrazek - Piła Pierwsz

Powierzchnia 263 ha - 316 mieszkańców.  OSP działa od 1924r. Kaplica murowana wpisana do  ewidencji dóbr kultury. Na terenie  wsi mieści się zbiornik wodny tzw. Gazdówka oraz pozostałości po starym młynie.

Obrazek - Piła Pierwsz
Obrazek - Piła Pierwsz

Puszczew

Obrazek - Puszczew

Puszczew to ładna i zadbana wieś, z chodnikiem wzdłuż całej miejscowości. Powierzchnia 272 ha i 650 mieszkańców. W Puszczewie od 1911 r. działa jednostka OSP z Węglowic. Najstarszym obiektem we wsi jest kapliczka z XIX w, przy drodze do Jeziora. 

Obrazek - Puszczew
Obrazek - Puszczew

Szarlejka

Obrazek - Szarlejka

Powierzchnia 449 ha.  Na mocy przywileju Władysława Jagiełly w 1393 r. włączona do dóbr klasztoru na Jasnej Górze. W 1789 roku we wsi było 28 chałup, dwór oraz 112 mieszkańców. Dzisiaj  mieszka tu 813 mieszkańców. Dom Stefana Łukaszewicza Główna ulica w Szarlejce nazwana została  im. Stefana Łukaszewicza, nauczyciela i działacza społecznego, inicjatora budowy szkoły  w  1959r.   W Szarlejce działa LZS JUNIOR Szarlejka, który korzysta z przyszkolnej bazy sportowej.

Obrazek - Szarlejka
Obrazek - Szarlejka
Obrazek - Szarlejka

Truskolasy

Obrazek - Truskolasy

Zespół Szkół im. S. Ligonia Remiza OSP Powierzchnia 1.253 ha, 2032 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1434-1454 a o parafii z 1626r. Tutaj też znajduje się zabytkowy drewniany kościół z 1737r.  Początki szkolnictwa sięgają 1808r. W tym roku uroczycie obchodzono 200-lecie oświaty.   Ochotnicza Straż Pożarna działa od 1913r.  W Truskolasach znajduje się stacja uzdatniania wody oraz oddana w 2005r. oczyszczalnia ścieków, która docelowo będzie przyjmowała zrzut ścieków z 17 miejscowości. W Truskolasach działają dwa kluby sportowe LZS OLIMPIA  i ULKS HERKULES Truskolasy, dysponujące  własnym boiskiem sportowym z trybunami na 360 miejsc. Ma tu również swoją siedzibę Klub VIVA, jeden z największych tego typu lokali o charakterze rozrywkowym w woj. śląskim.                                            

Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy

Węglowice

Obrazek - Węglowice

Powierzchnia 148 ha – 363 mieszkańców. Założycielami kolonii Kulhaus dzisiejszych Węglowice w końcu XVIII w. byli koloniści z Nadrenii. Pozostałością po tym okresie jest stare cmentarzysko „”Kierchhof”. Początki szkolnictwa datuje się na 1808r. Szkoła obchodziła swoje 200-lecie. Dziś pięknie rozbudowany Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach, jest wzorcową placówką oświatową. Przy szkole znajduje się również ośrodek rekreacyjny z hotelikiem, basenem i karuzelami. W Węglowicach ma swoja siedzibę Gminna Spółdzielnia „SCH”. OSP Węglowice istnieje od 1911r. W budynku byłego „urzędu wójtowskiego” obecnie mieści się placówka pocztowa oraz Harcówka.

Obrazek - Węglowice
Obrazek - Węglowice