Terminy odbioru odpadów komunalnych

PAŹDZIERNIK 2019 - GRUDZIEŃ 2019

Obrazek - GUS

Badanie GUS

Europejskie ankietowe badanie zdrowia

Obrazek - Kurenda

Brak Wody

Obrazek - Punkt Selektywny

Punkt selektywny

Przerwa w przyjmowaniu odpadów