Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24...

Obrazek - Bezpłatna mammografia NFZ

Bezpłatna mammografia NFZ

Pier(w)si badamy profilaktycznie to akcja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia skierowana do kobiet. W ramach akcji na Stadionie Sportowym we Wręczycy Wielkiej...

Kampania społeczna KRUSu, Starostwa oraz...

19 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli KRUS – Zastępcy Dyrektora OR KRUS w Częstochowie Pana Krzysztofa Sosnowskiego, Policji –...

WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKÓŁ Z NASZEJ GMINY

Szkoły z terenu Gminy Wręczyca Wielka otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 9 040 zł na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj...