ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE MŁODZIEŻOWYCH...

18 września 2022 roku na stadionie KS „SOKÓŁ” we Wręczycy Wielkiej odbyły się zawody sportowo- pożarnicze młodzieżowych drużyn OSP. Organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży...

KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA W...

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 30 września 2022 r. poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanym formularzem zgody na...

Zawiadomienie o złożeniu oferty

na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach...

Informacja o stypendiach Wójta

Wójt Gminy Wręczyca Wielka przyznał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok szkolny 2021/2022. W dniu 6 października o...