Dofinansowanie kosztów kształcenia...

Wzór wniosku pracodawcy o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz wzory pozostałych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka w zakładce "INNE",...

Rusza nowy program MEiN: nawet 500 tys. zł...

Do 23 września br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji i integracji międzypokoleniowej w ramach nowego programu MEiN. Wsparcie może wynieść od 15 do 500 tys. zł....

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

INFORMACJA KRUS

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r.

83. ROCZNICA BITWY POD MOKRĄ