Zaproszenie do komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w...

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW

Uczniowie z Truskolas z sukcesem

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Ligonia w Truskolasach zwycięzcami w międzynarodowym projekcie edukacyjnym 10XChallenge

Terminy odbioru odpadów w styczniu

Odbiór odpadów w styczniu w poszczególnych miejscowościach dla Sektora II i IV