Konkurs: kultura, sztuka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego...

Niepodległa zaprasza na koncert noworoczny

1 stycznia o godz. 19.00 Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na wirtualny koncert Karoliny Cichej i Spółki, podczas którego usłyszymy tradycyjne pieśni pogranicza w autorskich interpretacjach...

Harmonogramy odbioru odpadów

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie braku harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na pierwszy kwartał 2021 r., Urząd Gminy informuje, iż jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego....

31grudnia 2020 r. upływa termin składania...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

Chroń wody przed azotanami pochodzenia...

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających

na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu...