Nabór wniosków Wolontariat Rodzinny

Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny.

Nabór potrwa do końca marca 2015. Więcej informacji na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wolontariatrodzinny.pl

Nabór wniosków Fundacja Kronenberga

Nabór wniosków Fundacja Kronenberga Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje...