Konkurs w ramach Programu "Równać Szanse...

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie o dotacje w wysokości 40.000 zł mogą się ubiegać organizacje z małych miejscowości tj. do 20 tys. mieszkańców.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00.

Więcej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.rowna...

Ogłoszenie O Otwartym Konkursie Ofert ASOS...

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),...