Harmonogram odbioru odpadów w Gminie...

Odbiór bioodpadów w Gminie Wręczyca Wielka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2020 rok

Terminy odbioru odpadów komunalnych

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2020 r.

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów...

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych