Nabór wniosków Wolontariat Rodzinny

Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny.

Nabór potrwa do końca marca 2015. Więcej informacji na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wolontariatrodzinny.pl