Obrazek - Plakat

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i rady soleckie, Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych rozwojem Gminy Wręczyca Wielka. ...

KURENDA

Trening sprawności syren

Obrazek - Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Kurenda

Ograniczenie w dostawie wody

Obrazek - Plakat

Odsłonięcie obelisku

W tym też dniu, tj. 8 listopada 2019 r. o godz. 9.30 przy Domu Strażaka we Wręczycy Wielkiej nastąpi otwarcie i poświęcenie ścieżki dydaktycznej "Miejsca pamięci Narodowej na terenie Gminy Wręczyca...

Kurenda

Wymiana wodomierzy

Kurenda

Kurenda

Do mieszkańców Miejscowości Bór Zapilski