INFORMACJA O MIEJSCU DO PROWADZENIA HANDLU

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje rolników i ich domowników o wyznaczeniu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty godzinach od 6.00 do 12.00. Wyznaczony plac znajduje się we Wręczycy...

PROMESY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN...

W piątek, 28 października w Kłobucku zostały wręczone promesy dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Łącznie zostały...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 28.09.2022 roku na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki ...

REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU...

Dziś w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie zostało otwarte Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Nowe skrzydło WORD-u, w którym pomieszczenia zaadaptowane zostały na...

ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW W SP WE WRĘCZYCY...

26 października w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej odbyła się uroczystość związana z zakończeniem kilku projektów:

- Zielonej Pracowni - nowej sali do zajęć przyrody,...

Zaproszenie do współpracy

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze posiadające skład opału.

96 LAT PANA STEFANA GRUCY

We wtorek, 25 października br. Wójt Gminy Tomasz Osiński odwiedził mieszkańca naszej gminy Pana Stefana Grucę. Pan Stefan tego dnia skończył 96 lat i jest jedynym z najstarszych kombatantów naszego...