OGŁOSZENIE

Informujemy, że w bieżącym roku przedszkola dyżurne będą funkcjonować następująco:

  1. Do przedszkola dyżurnego przyjmowane będą dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/21, a ich rodzice (opiekunowie prawni) wykonują we wnioskowanym okresie pracę zawodową.
  2. Zgłoszeń do przedszkola dyżurnego należy dokonywać na drukach stosowanych przy rekrutacji. Druki są dostępne w placówce, do której uczęszcza dziecko.
  3. Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 14 czerwca o godz. 15.00. Wniosek należy złożyć w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.
  4. Przedszkola będą pełnić dyżur w dni robocze.
  5. Przedszkola będą pełnić dyżur, jeśli w danej placówce zostanie zgłoszonych minimum 15 dzieci. Ze względu na sytuację epidemiczną dyżur danej placówki przedszkolnej może zostać ograniczony lub odwołany.
  6. Ze względu na rekomendacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku dzieci mogą być zgłaszane tylko do przedszkoli, do których uczęszczają w roku szkolnym 2020/21.
  7. Stawka dzienna za żywienie wynosi 7,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) i winna być wniesiona na konto przedszkola do poniedziałku 5 lipca.
  8. Gmina nie będzie organizować dowozu dzieci do przedszkoli dyżurnych.