STYPENDIUM WÓJTA GMINY

Wniosek o stypendium Wójta Gminy można składać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka do 30 lipca bieżącego roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Stypendium (zarówno indywidualne jak i zespołowe) można otrzymać za:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe – zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego (olimpiady) albo konkursu wiedzy lub kierunkowych umiejętności na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
  2. wybitne osiągnięcia sportowe – zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty w międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich zawodach sportowych, powołania do młodzieżowej kadry narodowej,
  3. wybitne osiągnięcia artystyczne – otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego w konkursie artystycznym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, indywidualna lub zespołowa publikacja dorobku artystycznego w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym.

Osiągnięcia dotyczą roku szkolnego 2020/2021. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (wystarczą kserokopie).

W razie pytań można kontaktować się z:

Inspektor ds. Oświaty i Wychowania

tel. 785 937 891

[email protected]