GMINA WRĘCZYCA WIELKA Z DOFINANSOWANIAMI W RAMACH KONKURSU „INICJATYWA SOŁECKA”

Dwa zadania z naszej gminy otrzymały dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego konkursu Inicjatywa sołecka" - Wręczyca Wielka:

1. "Budowa placu zabaw w miejscowości Wręczyca Wielka". Kwota dotacji 20 000 zł.

2. Truskolasy "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Truskolasy". Kwota dotacji 20 000 zł

 

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę nr VI/34/6/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

 

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą zrealizować zadania, które będą służyć mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego.