INFORMACJA

DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi odbioru odpadów wyjaśniamy, iż zgodnie z wcześniej podaną przez nas informacją, pojemniki należy wystawiać wraz z ich zawartością przed posesję według harmonogramu na miesiąc styczeń bieżącego roku.