Nowe deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

Deklaracje w załączeniu poniżej