Uczniowie z Truskolas z sukcesem

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Ligonia w Truskolasach zwycięzcami w międzynarodowym projekcie edukacyjnym 10XChallenge

Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach wspaniale rozpoczęła nowy rok, bowiem uczniowie klasy 8a w składzie: Jonatan Hendzlik, Filip Kępa, Kacper Kulej, Stanisław Soluch i Dawid Tokarz pod opieką Marleny Macherzyńskiej zostali zwycięzcami w międzynarodowym projekcie edukacyjnym 10XChallenge – pierwszej edycji w Polsce organizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W ramach projektu uczniowie zakładali symulacyjne firmy, tworząc biznesplan, budżet i prowadząc prostą księgowość. Jurorów zachwyciła biznesowa wizja utworzonego łowiska wędkarskiego „Truskostaw”.

Dodatkowo zorganizowane były dwa minikonkursy: na najlepsze logo i najlepszy filmik promocyjny firmy. W obu konkursach zwycięski zespół zdobył wyróżnienie.

Celem projektu było zgodne z podstawa programową kształtowanie umiejętności i postaw przedsiębiorczych, m.in. kreatywności, inicjatywności, odpowiedzialności, prowadzenia dokumentacji finansowej, pracy w grupie, komunikatywności, określania celu i planowania działań.

Dzięki temu doświadczeniu, już w szkole podstawowej uczniowie dowiedzieli się, jak to jest być przedsiębiorcą!