Stanowisko do samospisu internetowego w...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!Gminne Biuro Spisowe przypomina, że w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka funkcjonuje wydzielone...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21...

GMINA WRĘCZYCA WIELKA Z DOFINANSOWANIAMI W...

Dwa zadania z naszej gminy otrzymały dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego konkursu Inicjatywa sołecka" - Wręczyca Wielka:

1. "Budowa placu zabaw...

Wymianana źródeł ciepła

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB od 1 lipca 2021 r.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Od 1 lipca 2021 r. każdy...