ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady...

PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wręczyca Wielka

ARiMR: Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć...

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł...

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Truskolasach

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24...

OSTRZEŻENIE PRZED WCHODZENIEM NA CIENKI LÓD

W związku z prognozowanymi na najbliższy termin dodatnimi temperaturami otoczenia, Wójt Gminy Wręczyca Wielka prosi o zachowanie rozwagi oraz apeluje do mieszkańców o nie wchodzenie na lodowe pokrywy...

KRUS: Wymiar składki na ubezpieczenie...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.