Wykaz

Wykaz wytypowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowej - stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka

Bank Żywności

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (opl) w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa (popż) 2014-2020 współpfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej...

Obrazek - Impreza Tu żyje się bezpiecznie

Impreza - Tu żyje się bezpiecznie

4 - 5 sierpnia 2018 r.

Stadion KS Sokół Wręczyca Wielka

 

 

Obrazek - Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Spotkanie, 1 Sierpnia 2018 r. godz. 16.00, GOK Wręczyca Wielka

Zawiadomienie

24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami”.

Obrazek - Naukobus

Naukobus we Wręczycy

Eksperymenty, nauka i dużo radości

Obrazek - GUS