INFORMACJA DOTYCZĄCA PSZOK

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Grodzisku przy ul. Floriańskiej 4,
będzie otwarty od dnia 11.01.2021 r.

poniedziałek w godz. 10.00-18.00

środa w godz. 10.00-18.00

sobo...

Przerwa w dostawie wody

W związku z planowanym wyłączeniem prądu w miejscowości Borowe w dniu 08.01.2021r. Urząd Gminy Wręczyca Wielka informuje iż:

miejscowości – Borowe, Bieżeń, Czarna Wieś, Puszczew, Jezioro i Długi...

KGW rozliczają się z dotacji

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

KURENDA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka Sektor I i III

W styczniu finał dwóch naborów wniosków z...

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,

że w styczniu w ARiMR kończą się...

Zaproszenie do komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w...

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT