Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 115/2019 z dnia 16.10.2019 roku przeprowadza w dniach od 16 października 2019 roku do 7 listopada 2019 roku publiczne konsultacje projektu...

Nie dla Czadu

Nie dla CZADU

Drugi stopień alarmowy

Wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obrazek - Plakat

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i rady soleckie, Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych rozwojem Gminy Wręczyca Wielka. ...

Obrazek - GUS

Badanie GUS

Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

Terminy odbioru odpadów komunalnych

PAŹDZIERNIK 2019 - GRUDZIEŃ 2019

Obrazek - GUS

Badanie GUS

Europejskie ankietowe badanie zdrowia