ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i...

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków...

Obrazek - Ogłoszenie

UWAGA

Zmiana rachunku bankowego na indywidualny w opłacie za wodę i ścieki

ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodego...

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW...

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WRĘCZYCA WIELKA 

Pomimo stabilizacji zachorowań w skali całego kraju nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem z...

Obrazek - Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego

Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od km 71,878 do km 72,989 oraz do km 76,070 do km 111,068"

Obrazek - ŚODR

Wypełniane E-Wniosków o płatności obszarowe

Punkt konsultacyjny ŚODR we Wręczycy Wielkiej

Obrazek - Informacja

SIEĆ KANALIZACYJNA

DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BÓR ZAPILSKI