Otwarty konkurs ofert 2019

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Nabór wniosków o dotacje z programu...

Nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Przerwa w wydawaniu dowodów

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną - 4 marca 2019 r. - planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W...

UWAGA !!!Bezdomne zwierzęta!!!

Urząd Gminy Wręczyca Wielka przypomina, że sprawy utrzymywania zwierząt w Gminie Wręczyca Wielka uregulowane są Regulaminem utrzymania czystości i porządku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr...

Obrazek - Sołtysi

Spotkanie z Sołtysami naszej Gminy

W dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, z inicjatywy Wójta Gminy Tomasza Osińskiego, odbyło się spotkanie z Sołtysami naszej Gminy.

Wójt po powitaniu wszystkich zebranych i...

recykling

Kontrola segregacji odpadów

Wójt  Gminy Wręczyca Wielka informuje, że od miesiąca lutego bieżącego roku rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, do...