Zawiadomienie o złożeniu oferty

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) zamieszcza się w publicznie dostępnym...

Obrazek - Konkurs

KONKURS

Konkurs Piękna wieś województwa śląskiego 2018. UWAGA - ZMIANA REGULAMINU

Roczny program współpracy Gminy Wręczyca...

Uchwała w załączeniu poniżej

Trwa nabór projektów w ramach programu...

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i...