Modernizacja kotłowni w szkole w Kalei

Gmina Wręczyca Wielka zakończyła zadanie Modernizacji pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą kotłów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei.

 

W ramach zadania...

24 grudnia Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Wręczyca Wielka będzie nieczynny.

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDÓW...

Zgodnie z pismem Firmy PORR S.A. – wykonawcy prac linii kolejowej – informujemy, że:

 

przejazd kolejowy w miejscowości Bieżeń, w ciągu ul. Ogrodowej 9.12 br. od godz. 12.00 do 16.00 będzie zamknięty...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 - 2028"

ARiMR: Pieniądze na Inwestycje chroniące...

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami...

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24...