Terminy odbioru odpadów komunalnych

KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika...

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Komisja Konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od marca...

Uwaga Afrykański Pomór Świń

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

konkurs

Konkurs: kultura, sztuka ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Obrazek - GUS

GUS - Informuje

Badanie Spójności Społecznej