Obrazek - Kurenda

Kurenda

Legalizacja wodomierzy

Obrazek - Plakat

SZKOLENIE MIESZKAŃCÓW GMINY WRĘCZYCA WIELKA...

Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia.

Kurenda - Wreczyczyca Wielka

Kurenda

Obrazek - Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych

Powiatowa Prezentacja Tradycji...

14 grudnia 2019, godzina 15:00

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

Ogłoszenie o naborze dla partnera

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 11. Wznowienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego...

Dyżury Aptek

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego