Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r....

Placówki oświatowe z dofinansowaniem w...

Gmina Wręczyca Wielka pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wsparcie finansowe otrzymają:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei...

Informacja

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ARiMR: Modernizacja gospodarstw: pięć...

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

Raport o stanie gminy

Informacja Wójta Tomasza Osińskiego dotycząca raportu o stanie gminy za rok 2020

1 czerwca wchodzą w życie nowe zasady ruchu...

Wójt Gminy Tomasz Osiński przypomina, że od 1 czerwca br., wchodzą nowe zasady ruchu drogowego. W myśl nowych przepisów ujednolicona została dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym niezależnie od...