Obrazek - Solar

Wyniki naboru

Wyniki naboru Fotowoltaika i kolektory słoneczne

15 maja 2019 r. zostały wybrane do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła...

Obrazek - Turniej

Mistrzostwa OSP w tenisie stołowym

VIII Mistrzostwa OSP Gminy Wręczyca Wielka w tenisie stołowym o Puchar Zarządu Gminnego OSP

Data i miejsce: 24 marca 2019 r. w remizie OSP w Grodzisku.

Organizatorzy: OSP w Grodzisku i Gmina...

Obrazek - Konkurs

Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 19 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbyły się już po raz czterdziesty eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież...

Obrazek - Pole Działania

Warsztat dla młodych aktywistów

Fundacji Wspomagania Wsi pragniemy zaprosić młodzież w wieku 16-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na warsztat dla młodych aktywistów w ramach naszego nowego projektu PoleDziałania

Więcej...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobą układu ruchu. Ważne! Zgłoszenia do 10 maja.

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...

Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny

Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa - w załączeniu

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w...