Zawiadomienie o złożeniu oferty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj....

MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt rozpoczęty!

Zagłosuj na sołtysów, rolników i koła gospodyń wiejskich z Gminy Wręczyca Wielka

Placówka Terenowa KRUS w Kłobucku ogranicza...

Informujemy, iż od 5 października, w związku z epidemią koronawirusa oraz umieszczeniem powiatu kłobuckiego w strefie czerwonej jesteśmy zmuszeni ograniczyć kontakt pracowników Placówki Terenowej KRUS...

Trening systemu alarmowania

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie...

Informacja ARiMR

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Powiat Kłobucki w strefie czerwonej

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, od soboty 3 października, powiat kłobucki będzie znajdował się w strefie czerwonej objętej dodatkowymi obostrzeniami.