30 grantów po 30 tys. zł na aktywizację społeczności lokalnych w programie „Moja mała Ojczyzna”

Od 23 maja do 1 lipca br. potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury oraz bibliotek publicznych. Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.

„Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji” – czytamy w informacji na temat programu na stronie fundacji.

Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych, domów kultury, kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń.

Jak informuje Fundacja BGK, dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci, wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Pośród projektów, jakie zyskały uznanie komisji konkursowej w ubiegłym roku, znalazły się m.in.: tężnia solankowa w Ogrodzieńcu, modernizacja placu zabaw w Starych Jabłonkach, międzypokoleniowa strefa integracyjna w centrum wsi Krusin, nowoczesna pracownia języka angielskiego w szkole podstawowej w Wińsku czy otwarta strefa fitness w Stefankowicach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek online poprzez formularz elektroniczny dostępny na Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTEJ STRONIE w terminie od 23.05.2022 r. do 01.07.2022 r. (piątek) o godz. 23:59.

Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas projektu.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTEJ STRONIE.