Badanie GUS

Europejskie ankietowe badanie zdrowia