Badania GUS

Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych