Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego