Czyste Powietrze

Wójt Gminy Wręczyca Wielka podpisał porozumienie

Informujemy, że w dniu 11.07.2019 roku w Katowicach Wójt Gminy Wręczyca Wielka podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Wręczyca Wielka. W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka zostanie stworzony Punkt Obsługi Wniosków, w którym potencjalni wnioskodawcy uzyskają wszelkie niezbędne informacje do przygotowania wniosków oraz możliwość jego złożenia.

O terminie uruchomienia Punktu Obsługi Wniosków mieszkańcy zostaną poinformowani, po ustaleniach z WFOŚiGW w Katowicach.