Czyste Powietrze

EKODOPŁATY na wymianę pieca i termomodernizację. Spotkania informacyjno-edukacyjne

W związku z organizowanymi z ramienia Ministerstwa Środowiska spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi w ramach programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, że przedmiotowe spotkania rozpoczęły się od 4 września br. i będą trwały do 15 października br., zostaną zorganizowane we wszystkich 2453 gminach w Polsce, także w gminie Wręczyca Wielka.

W trakcie spotkań prezentowane będą założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również zostanie przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Prowadzący spotkania eksperci przedstawią także problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Harmonogramy spotkań aktualizowane są co tydzień. Po otrzymaniu wiadomości o planowanym spotkaniu w gminie Wręczyca Wielka tut. Urząd niezwłocznie przekaże Państwu informację o terminie i miejscu spotkania w sposób zwyczajowo przyjęty tj. strona internetowa UG, tablica informacyjna UG, informacja przesłana do Sołtysów.