Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wzór wniosku pracodawcy o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz wzory pozostałych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka w zakładce "INNE", a następnie zakładka "PRACODAWCY".

www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php