Działki Grodzisko

Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku

Szczegóły w załączeniu poniżej.