Gmina Wręczyca Wielka rozpoczyna inwestycję

Startuje inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach”

7 stycznia br. Gmina Wręczyca Wielka przekazała Wykonawcy robót plac budowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach”. Boisko zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach i będzie przeznaczone do całorocznego użytkowania.

W oficjalnym przekazaniu placu budowy udział wzięli: Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach, Radna Powiatu Kłobuckiego Justyna Strzelczyk, Radne Gminy Wręczyca Wielka Małgorzata Zatyka oraz Urszula Zomerfeld, Z-ca Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Małgorzata Olszewska, Inspektor ds zamówień publicznych i Inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Kornelia Kowalska, Inspektor Nadzoru Mirosław Topolski, kierownik budowy Roman Kik.

Projekt dotyczy budowy boiska do piłki nożnej o całkowitych wymiarach 90,00m x 60,00 m, pole bramkowe: 18,32m x 5,50m, bramki 7,32 x 2,44 m, powierzchnia: 5 400m2.

Projekt realizowany będzie częściowo ze środków Ministra Sportu, pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Wykonawcą robót budowlanych, z którym zawarta została umowa jest firma Gretasport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej.