INFORAMCJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 roku (D.U. 2021 poz. 554 z późn. zm.) informuje:

 

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób bez wychodzenia z domu. Jednocześnie umożliwia oszczędność czasu oraz pieniędzy.

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka przy ul. Sienkiewicza 1, 42-133 Wręczyca Wielka (w biurze podawczym lub w pokoju nr 23 w dniach i godzinach pracy Urzędu).

 

NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

 

W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Na wysłanie deklaracji właściciel lub zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

 

Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Więcej informacji oraz wzory deklaracji można znaleźć pod adresem: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq lub pod nr tel.: 34-377-84-23.